گاز استیلن

گاز استیلن

star_rate

گاز استیلن یک گاز سوختنی است که با نماد شیمیایی C2H2 شناخته می شود . این گاز یک هیدروکربن با ساده ترین آلکیل است . این گاز بدون رنگ  و بو می باشد و تا دمای 3330 درجه سانتی گراد توانایی حرارت دارد .

این گاز یه میکس فوق العاده با گاز اکسیژن است و ترکیب این دو جوش و برش فوق العاده ای را برای شما رقم می زند . این گاز دارای داغ ترین شعله در سیستم جوش و برش است .

فهرست