سرپیک برش زینسر چینی

سرپیک برش زینسر چینی

star_rate

یکی از پرمصرف ترین برش های موجود در بازار جوش و برش سرپیک برش زینسر چینی است که دارای کیفیت معمولی و قیمت بسیار پایینی است . 

این محصول بوتانی ، یه تیکه یا سه لول است که برای عزیزانی که فقط کار برشکاری دارند مورد استفاده قرار می گیرد . این محصول تونایی برش تا 300 میلیمتر را دارد . 

محصولات مشابه

فهرست