تانک گاز نیتروژن

تانک گاز نیتروژن

star_rate

تانک گاز نیتروژن یکی از مجصولات مورد استفاده در صنایع آزمایشگاهی ، دانشگاهی و تحقیقاتی است .که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . این محصول در اندازه های 3 لیتری ، 10 لیتری ، 20 لیتری ، 35 .لیتری ، 50 لیتری و 60 لیتری تهیه و تولید می گردد . 

این محصول جهت نگهداري نمونه هاي زيستي ، مصارف پزشكي ، نگهداری اسپرم ، سرد کردن موضعی پوست پیش از بیرون کشیدن زگیل یا بافتهای ناسالم و … مورد استفاده قرار می گیرد . 

این گاز به علت بدلیل بی‌اثری و دمای پایین ، کاربرد وسیعی در تهیه مواد غذایی منجمد و حفاظت آنها در مواقع حمل و نقل دارد .

فهرست