سرپیک جوش طلاسازی گلور سوئیس

سرپیک جوش طلاسازی گلور سوئیس

star_rate

یکی از محصولات با کیفیت دسته جوشکاری است که برای سیستم هواگاز (اکسیژن ، استیلن یا گاز پروپان ) مورد استفاده قرار می گیرد . این محصول دارای یک فک و  نازل جوشکاری است .

این محصول ساخت کشور سوئیس است و بسیاری از صنعتگران امروزه از این محصول استفاده می کنند . 

فهرست