برش مورکس چینی

برش مورکس چینی

star_rate

این محصول یکی از محصولات برشکاری است که دارای کیفیت قابل قبولی است و در میان صنعتگران به خوبی شناخته شده می باشد . این محصول بوتانی یا یه تیکه است که برای آن دسته از عزیزانی فقط نیاز به برش دارند مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول سه لول می باشد و قدرت برش تا 300 میلیمتر را دارا می باشد . نازل های قابل استفاده با این برش نازل های بوتانی یا سه پله می باشند .

محصولات مشابه

فهرست