گاز SF6

گاز SF6

star_rate

این محصول یک گاز خنثی می باشد که بسیار گران می باشد و دارای کارایی برای صعت است . این محصول ساخته انسان است و دارای چگالی 5 برابر هوادارد .

این گاز برای پست های برق به عنوان گاز عایق یا خنک کننده استفاده می کند . از دیگر کاربردهای این گاز در صنایع تولید آلومینیوم و منیزیم است .

بیشترین کاربرد این گاز برای قطع جریان ولتاژ بالا ، ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا ، تابلوی توزیع برق ، مواد عایق قوی ، خطوط انتقال گاز عایق بندی شده ، تجهیزات رادار و زنراتور ها و تاب دهنده های خطی ذرات ، قطع کننده های جریان و سوئیچ قطع بار الکتریکی است . این گاز در سیلندر های 5 لیتری ، 15 لیتری ، 40 لیتری تولید و توزیع می گردد.گاز SF6

فهرست